Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • Filip Novák

  • Filip Novák

  • Jiráskova 1066/5, Znojmo 669 02,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420606891575

  • fittipaldi1@seznam.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

  • 05006945

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 05006945

príp. konateľ:

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm